Erfolge - 2005

Michaela Weber - Frauen

LEM - 1.Platz
NODEM - 1.Platz
DEM - 9.Platz

Anja Grüning - U20

LEM - 2.Platz
NODEM - 1.Platz
DEM - Teilnahme

Joshua Wien - U14

KUEM - 1.Platz
LEM - 2.Platz
NODEM - 1.Platz

Jesse Berr - U17

KUEM - 1.Platz
LEM - 3.Platz
NODEM - Teilnahme

Max Koziolek - U17

KUEM - 2.Platz
LEM - 3.Platz
NODEM - Teilnahme

Willi Koziolek - U17

KUEM - 1.Platz
LEM - Teilnahme

Raymand Hoffmann - U17

KUEM - 2.Platz
LEM - Teilnahme

Luis Ebert - U14

KUEM - 2.Platz
LEM - Teilnahme

Philipp Maas - U17

KUEM - 3.Platz
LEM - Teilnahme

Henrik Sachs - U14

KUEM - 3.Platz
LEM - Teilnahme

Christian Greinke - U14

KUEM - 3.Platz
LEM - Teilnahme

Katja Hellendahl - U14

KUEM - 3.Platz
LEM - Teilnahme

Robert Marzilger - Männer

LEM - 5.Platz

Erläuterung Qualifikationshürden:

KUEM: Kreisunionseinzelmeisterschaften
LEM: Landeseinzelmeisterschaften
NODEM: Nordostdeutsche Einzelmeisterschaften
DEM: Deutsche Einzelmeisterschaften
DHM: Deutsche Hochschulmeisterschaften